25th National Day Titah by His Majesty

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahir Rahmanir Rahim

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alameen Wabihie Nastaeenu ‘Ala Umuriddunya Waddien, Wassalatu Wassalamu ‘Ala Asyrafil Mursaleen, Sayyidina Muhammadin Wa’ala Alihie Wasahbihie Ajmaeen. Waba’du.

Beta bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wata’ala kerana mengizinkan kita dapat menyambut Ulang Tahun Hari Kebangsaan ke-25 dalam suasana aman dan sejahtera. Alhamdulillah kita masih saja menjalani kehidupan yang rukun damai, bersama keluarga dan sahabat handai di Negara yang tercinta ini.

Beta mengambil maklum akan tema Hari Kebangsaan pada tahun ini: Kedewasaan Bernegara.

Sudah suku abad kita merdeka, menandakan, bertapa pantasnya masa bergerak. Dalam masa sepanjang itu, pelbagai kemajuan telah dicapai untuk menambahkan lagi kualiti hidup rakyat.

Pembangunan di negara kita adalah merupakan satu proses panjang yang akan berjalan berterusan. Ia sudah lama bermula, lebih dari 25 tahun sebelum merdeka.

Ianya, telah dan sedang berlangsung di Bumi Permai Darussalam, iaitu sebuah Negara Melayu Islam Beraja, yang dengan izin Allah jua, akan selama-lamanya kekal berdaulat, merdeka lagi demokratik.

Hala tuju pembangunan negara telah dibentuk oleh wawasan, pemikiran serta usaha gigih para negarawan dan cendikiawan negara. Al-Marhum Paduka Ayahnda, Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, adalah contoh seorang negarawan ternama sehingga dikenali sebagai Arkitek Brunei Moden.

Salah satu jasa besar Al-Marhum ialah melancarkan Rancangan Kemajuan Negara 5 Tahun Yang Pertama pada tahun 1953. Pelaburan awal, sejumlah $100 juta, adalah merupakan formula yang berupaya mengangkat program pemodenan Brunei dalam skala besar dan skop yang luas.

Pada waktu itu, keseluruhan jalan raya cuma kurang 160 kilometer panjang. Bilangan rumah sangat kecil. Bilangan sekolah sedikit. Hospital ada sebuah, dan belum ramai lagi orang pandai membaca dan menulis.

Al-Marhum dengan budi bicara dan wawasan tersendiri telah menumpukan usaha bagi memenuhi bebrapa keperluan asasi, seperti kemudahan kesihatan dan pelajaran, pembinaan rumah, jalan raya, janakuasa elektrik, sistem perhubungan dan pengembangan industri minyak, pertanian dan perikanan. Rancangan Kemajuan Negara pada keseluruhannya berjaya memberikan kemakmuran dan kesejahteraan untuk rakyat serta penduduk negara ini.

Kesinambungan dari usaha-usaha pembangunan itu, sampai ke era merdeka, telah melakar kemajuan lebih meluas. Ia membawa makna ‘pencapaian lengkap’, apabila kita juga turut memasuki bidang hubungan antarabangsa.

Brunei Darussalam dengan izin Allah, telah menjalinkan hubungan dengan banyak negara di dunia dalam keadaan mesra dan berpesefahaman tinggi.

Kita juga alhamdulillah, telah mempunyai beberapa institusi pendidikan tinggi, turut menikmati telekomunikasi termoden dan lain-lain lagi kemajuan.

Namun untuk merangsang pertumbuhan selanjutnya, kita juga masih perlu untuk mempertingkat usaha bagi perubahan minda dan sikap serta memperkukuh asas-asas moral dan etika yang baik, kearah mencapai prestasi dan kecemerlangan bernegara.

Seperti kita sedia maklum, baru-baru ini negara mengalami bencana agak luar biasa, dimana sebahagian kawasan dilanda banjir, tanah susur, gangguan bekalan eletrik dan sistem perhubungan. Ini, tidak syak lagi, adalah satu cabaran untuk menjadikan sebagai peringatan dan pembelajaran, bagaimana langkah-langkah perlu diambil serta dipersiapkan, bagi sekurang-kurangnya, mengurangkan kesan-kesan kejadian tersebut.

Dasar belajar dan mengenali punca hendaklah dihidupkan terus. Jangan memadai setakat membuat kerja-kerja rutin sahaja, tetapi mesti dicari jawapan-jawapan tepat mengapa ia terjadi, dan kemudian bagaimana mengatasinya?

Satu soalan mudah, misalnya: Mengapakah dahulu tidak berlaku dan sekarang berlaku? Dahulu, dikawasan-kawasan tertentu tidak pernah banjir tetapi sekarang banjir besar? Dahulu tidak berbangkit tanah susur tetapi sekarang banyak tempat yang berlaku tanah susur?

Ini semua, memerlukan jawapan-jawapan tepat yang berfakta, bukannya setakat teori semata-mata.

Berasaskan kedewasaan yang telah kita capai, adalah penting untuk kita mempunyai azam dan persediaan bagi melakukan pembaharuan dan perubahan-perubahan jitu didalam pendekatan mahu pun tindakan.

Kita sedang ingin melihat, diantaranya, pertumbuhan industri bukan minyak meningkat, kemiskinan ditangani, pengeluaran padi dan beras bertambah dengan pertambahan yang melonjak, disamping peranan perkhidmatan awam yang terus menyerlah dan berkesan.

Setiap langkah pembaharuan dan perubahan itu diasaskan kepada Wawasan Brunei, dengan mengambil kira, bukan sahaja kedudukan di dalam negara, malahan juga tren sejagat.

Wawasan turut mengenal pasti keperluan sumber manusia yang berilmu. Ini juga penting, nisbah kita sebuah negara kecil yang mempunyai penduduk, yang juga amat kecil. Sumber manusia berkualiti adalah faktor penentu kepada keupayaan negara untuk menikmati kemajuan secara berpanjangan.

Kerana itu, kita tidak pernah mengabaikan pendidikan. Dasar kita jelas, iaitu ingin melahirkan seberapa ramai para ilmuan, yang mempunyai kemahiran dipelbagai disiplin ilmu, dimana daripada sini, kita mengharapkan juga dapat menyaksikan kemunculan golongan-golongan pemimpin, pemikir dan pengusaha yang berwibawa.

Dalam pada itu, Beta ingin mengingatkan, dasar dan sistem pendidikan kita, tidaklah boleh sama sekali membelakangi nilai-nilai kita yang murni iaitu ugama maha suci serta adat resam bangsa yang luhur.

Akhir sekali, Beta ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan penghargaan Brunei Darussalam terhadap negara-negara sahabat, yang sentiasa memberikan kerjasama mereka, khasnya, semenjak Negara Brunei Darussalam mencapai kemerdekaan penuhnya, dan juga sama-sama berganding bahu menyumbangkan apa sahaja perkara yang berfaedah diperingkat serantau mahu pun antarabangsa.

Beta tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua peserta dan petugas serta ahli-ahli Jawatankuasa-Jawatankuasa Sambutan Perayaan Ulang Tahun Ke-25 Hari kebangsaan, yang berusaha untuk menjayakan perayaan ini.

Beta juga dengan ikhlas merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua lapisan rakyat, penduduk dan pemimpin yang terlibat, termasuk semua peringkat ahli Perkhidmatan Awam, Pasukan-Pasukan Keselamatan serta mereka yang berkhidmat di sektor swasta, kerana sumbangan mereka terhadap keamanan dan pembangunan negara. Kerjasama rakyat dan keprihatinan Kerajaan, dengan izin Allah Subhanahu Wata’ala jua, telah membawa kemakmuran dan kemerdekaan yang kita nikmati sekarang.

Sekian, Wabillahit Taufeq Walhidayah, Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Comments

Popular posts from this blog

Brunei Royal Wedding 2015: Profile of Royal Bride Dayangku Raabi'atul Adawiyyah

Kuih Mor - A Brunei Favourite

Permanent Secretaries and Deputies in Brunei (2 November 2017)